Vuokraehdot Kannaksenkatu


•vuokratakuu: 1 kk vuokra, joka käytetään irtisanomisajan vuokraan
•irtisanomisaika on 1 kalenterikuukausi
•hukatuista avaimista peritään 25 € suuruinen kertamaksu
•vuokra sisältää käyttösähkön ja lämmityksen
•muutostyöt/ seiniin asennettavat hyllyt yms. vain vuokranantajan luvalla
•vuokralainen huolehtii itse omista roskista/jätteistä
•vuokran eräpäivä 5.päivä kuluvaa kuuta
•ensimmäisen kuukauden vuokra + takuu sopimuksen teon yhteydessä = avaimet tilaan
•Vuokrien maksamatta jättämisen vuoksi, vuokranantaja voi irtisanoa tilan,sekä vuokranantajalla on oikeus murtaa vuokrakohteen lukko ja realisoida vuokralaisen varastoimat tavarat parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää realisoinnista saatu myyntitulo vuokrarästien maksuun, tilojen siivouskustannuksiin ja mahdolliseen korjaukseen sekä realisoinnista aiheutuviin kuluihin. Realisointi on mahdollista ilman tuomioistuimen asiasta antamaa tuomiota.
•muuten sovelletaan huoneenvuokralakia/liikehuoneiston vuokralakia